ERIUGENA SZKOT co to jest
Definicja ERIUGENA JAN SZKOT. Co znaczy filozof i teolog chrześcijański, twórca neoplatońskiego i.

Co to jest Szkot Jan Eriugena

Definicja ERIUGENA JAN SZKOT: (około 810 - ((około 877) - irlandzki filozof i teolog chrześcijański, twórca neoplatońskiego i panteistycznego mechanizmu filozoficznego; stał na stanowisku, iż nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą, Pismo św. traktował jednak bardzo dowolnie, co pozwalało mu na sporą swobodę filozofowania. Twierdził przy tym, iż nikt nie wejdzie do nieba odmiennie jak poprzez filozofię. Uważał, iż możliwa jest tylko teologia niekorzystna pozwalająca co najwyżej ustalić, czym Bóg nie jest; tym niemniej stworzył typowo emanacyjny mechanizm metafizyczny z elementami panteistycznymi, gdzie Bóg, będący "wszystkim we wszystkich" tworzy świat, urzeczywistniając zawarty w sobie nadmiar istnienia. Mechanizm ten, gdzie na początku świat wyłania się z Boga, aby potem do niego powrócić, został poprzez Eriugenę podzielony na cztery fazy odpowiadające poczwórnej naturze bytu: faza 1) natura tworząca i nie stworzona, a więc niepoznawalny i pierwotny Bóg Tata; faza 2) natura tworząca lecz stworzona, a więc świat wyłonionych z Boga idei utożsamionych z Logosem, Synem Bożym; faza 3) Natura stworzona i nie tworząca, a więc świat materialny i faza 4) natura nie stworzona i nie tworząca, a więc Bóg będący końcem procesu, identyczny z jego początkiem. Eriugena zabrał także głos w toczącym się wówczas sporze o predestynację, stając na stanowisku pojedynczej predestynacji, tzn. sądził, iż aczkolwiek Bóg przeznacza wybranym życie wieczne, to jednak nikogo nie predestynuje do grzechu i potępienia. Mimo że poglądy Eriugeny zostały potępione poprzez Kościół, silnie wpłynęły na wszelakie opozycyjne w relacji do scholastyki kierunki filozoficzne

Definicja ENERGIA:
Co to jest akt, działanie, ruch; zdaniem Arystotelesa aktywność stanowiąca istotę bytu, formy; od początku XX w. rozumiana jest jako postać masy eriugena jan szkot.
Definicja EPIFENOMENALIZM:
Co to jest świadomość jest jedynie metodą lustra odbijającego zjawiska neurologiczne, tzn. nasze gesty nie wynikają z działania naszej woli, ale są tylko odbiciem mechanizmów zachodzących w układzie nerwowym eriugena jan szkot.
Definicja EGZEMPLARYZM:
Co to jest edukacja teologiczno-metafizyczna, zakładająca istnienie w Bogu idealnego wzorca świata eriugena jan szkot.

Czym jest Szkot Jan Eriugena znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: