ERYSTYKA co to jest
Definicja ERYSTYKA. Co znaczy przeciwnika w dyskusji do swoich racji, bez względu na to, czy te.

Co to jest Erystyka

Definicja ERYSTYKA: sztuka retoryczna ucząca przekonywania przeciwnika w dyskusji do swoich racji, bez względu na to, czy te racje są prawdziwe, czy nie; rozumowanie, które dla fałszywego stwierdzenia stwarza pozory prawdy; kolokwialnie: wykrętna, niesolidna argumentacja; kojarzy się ją ze sofistami; uprawiał ją między innymi Euklides

Definicja EWOLUCJA:
Co to jest rozumieniu Spencera to różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu jednorodności, chaosu w stan różnorodności, określoności i uporządkowania; owo różnicowanie się ma charakter erystyka.
Definicja EWENTERYZM:
Co to jest pogląd filozoficzny głoszący, iż rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy; przez zdarzenia rozumie się coś, co jest nierozciągłe i zarazem rozciągłe w czasie i przestrzeni erystyka.
Definicja EGZYSTENCJALIZM:
Co to jest filozoficzna zapoczątkowana w XIX w. poprzez Kierkegaarda, podjęta w latach trzydziestych XX w. poprzez Jaspersa, Heideggera, Sartre´a; punktem wyjścia rozważań egzystencjalistów jest twierdzenie, iż erystyka.

Czym jest Erystyka znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: