ESENCJA co to jest
Definicja ESENCJA. Co znaczy co wspólne gatunkowi danej rzeczy i zawarte w jej definicji; istota.

Co to jest Esencja

Definicja ESENCJA: (istota) - dla św. Tomasza z Akwinu to, co wspólne gatunkowi danej rzeczy i zawarte w jej definicji; istota substancji cielesnych składa się z formy i z materii; wg egzystencjalistów istota rzeczy, poprzedzona egzystencją (istnienie) jest tym, co w niej główne; jej stała cecha, kluczowa właściwość

Definicja ENTELECHIA:
Co to jest wg Arystotelesa to nazwa w pełni ukształtowanego przedmiotu, będącego aktualizacją tkwiących w jego tworzywie możliwości; dla Leibniza to indywidualna substancja, będąca składnikiem bytu esencja.
Definicja EKSTAZA:
Co to jest dzięki którego osiąga się wiedzę mistyczną, kiedy dusza wychodzi z ciała i łączy się z bóstwem; środkiem wywołującym ten stan może być na przykład modlitwa albo głęboka wiara; dla św. Bernarda esencja.
Definicja EGZYSTENCJA:
Co to jest egzystencjalistów to życie ludzkie, byt ludzki rozumiany jako pierwotny fakt, nie dający się wywieść z żadnej koncepcji czy idei, byt świadomy swego istnienia, wyprzedzający esencję (istotę esencja.

Czym jest Esencja znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: