ESTETYKA co to jest
Definicja ESTETYKA. Co znaczy zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki.

Co to jest Estetyka

Definicja ESTETYKA: dział filozofii; edukacja o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować definicja piękna i rozstrzygać jego naturę: czy ono jest obiektywne czy subiektywne, roztrząsająca kategorie takie jak wdzięk, urok, komizm, brzydota, analizująca elementy, gdzie powyższe kategorie się pojawiają; ponadto za element badań obiera sobie przeżycie estetyczne, analizując między innymi jego składowe; sofiści rozumieli ją jako teorię literaturze, której fundamentami były trzy definicje: naśladownictwo (literatura wytwarza podobieństwa rzeczy, naśladuje je), iluzja (oczarowuje odbiorcę, wzbudzając w nim przejęcie się losem bohaterów) i oczyszczenie (wywołuje u odbiorcy gwałtowną reakcję). Estetyką zajmowali się między innymi Platon, Arystoteles, Kant, Hegel, Kierkegaard, Taine, Croce

Definicja ENTELECHIA:
Co to jest wg Arystotelesa to nazwa w pełni ukształtowanego przedmiotu, będącego aktualizacją tkwiących w jego tworzywie możliwości; dla Leibniza to indywidualna substancja, będąca składnikiem bytu estetyka.
Definicja EPIFENOMENALIZM:
Co to jest świadomość jest jedynie metodą lustra odbijającego zjawiska neurologiczne, tzn. nasze gesty nie wynikają z działania naszej woli, ale są tylko odbiciem mechanizmów zachodzących w układzie nerwowym estetyka.
Definicja ENCYKLOPEDYŚCI:
Co to jest grono myślicieli francuskich doby oświecenia ( Wolter, Rousseau Diderot d´Alambert), którzy wydali pomnikowe dzieło, Ogromną Encyklopedię, ukazującą się w latach 1751-1772 estetyka.

Czym jest Estetyka znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: