EWOLUCJA co to jest
Definicja EWOLUCJA. Co znaczy różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu.

Co to jest Ewolucja

Definicja EWOLUCJA: (postęp) - w rozumieniu Spencera to różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu jednorodności, chaosu w stan różnorodności, określoności i uporządkowania; owo różnicowanie się ma charakter stały i stopniowy, dokonuje się wg jednego prawa i w określonym kierunku; w rozumieniu Bergsona to samorzutny, twórczy mechanizm, wypływający z działania wewnętrznych sił tkwiących w naturze, zwanych élan vital

Definicja ERIUGENA JAN SZKOT:
Co to jest około 877) - irlandzki filozof i teolog chrześcijański, twórca neoplatońskiego i panteistycznego mechanizmu filozoficznego; stał na stanowisku, iż nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą, Pismo św ewolucja.
Definicja EMPIRIOKRYTYCYZM:
Co to jest dziewiętnastowieczny pogląd filozoficzny stworzony poprzez Avenariusa i Macha, którego celem było wyrugowanie wszelkiej fikcji w nauce; fundamentalne założenia, sięgające korzeniami filozofii Comte´a ewolucja.
Definicja EGOCENTRYZM:
Co to jest postawa światopoglądowa stawiająca człowieka w centrum zainteresowania, czyniąca zeń główną osobę, ujmującą rzeczywistość w sposób subiektywny ewolucja.

Czym jest Ewolucja znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: