EWOLUCJA co to jest
Definicja EWOLUCJA. Co znaczy różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu.

Co to jest Ewolucja

Definicja EWOLUCJA: (postęp) - w rozumieniu Spencera to różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu jednorodności, chaosu w stan różnorodności, określoności i uporządkowania; owo różnicowanie się ma charakter stały i stopniowy, dokonuje się wg jednego prawa i w określonym kierunku; w rozumieniu Bergsona to samorzutny, twórczy mechanizm, wypływający z działania wewnętrznych sił tkwiących w naturze, zwanych élan vital

Definicja EPIFENOMENALIZM:
Co to jest świadomość jest jedynie metodą lustra odbijającego zjawiska neurologiczne, tzn. nasze gesty nie wynikają z działania naszej woli, ale są tylko odbiciem mechanizmów zachodzących w układzie nerwowym EWOLUCJA.
Definicja EKSTAZA:
Co to jest którego osiąga się wiedzę mistyczną, kiedy dusza wychodzi z ciała i łączy się z bóstwem; środkiem wywołującym ten stan może być na przykład modlitwa albo głęboka wiara; dla św. Bernarda ekstaza była EWOLUCJA.
Definicja ESCHATOLOGIA:
Co to jest ogół poglądów dotyczących spraw ostatecznych, śmierci, życia pośmiertnego, losu i przeznaczenia człowieka, świata, zbawienia, itp EWOLUCJA.

Czym jest Ewolucja znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: