EWOLUCJA co to jest
Definicja EWOLUCJA. Co znaczy różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu.

Co to jest Ewolucja

Definicja EWOLUCJA: (postęp) - w rozumieniu Spencera to różnicowanie się części danego organizmu, który przechodzi ze stanu jednorodności, chaosu w stan różnorodności, określoności i uporządkowania; owo różnicowanie się ma charakter stały i stopniowy, dokonuje się wg jednego prawa i w określonym kierunku; w rozumieniu Bergsona to samorzutny, twórczy mechanizm, wypływający z działania wewnętrznych sił tkwiących w naturze, zwanych élan vital

Czym jest Ewolucja znaczenie w Słownik filozofia E .