EWOLUCJONIZM co to jest
Definicja EWOLUCJONIZM. Co znaczy Spencera ujmujące istnienie ewolucji jako podstawowego i.

Co to jest Ewolucjonizm

Definicja EWOLUCJONIZM: tym definicją ustala się stanowisko Spencera ujmujące istnienie ewolucji jako podstawowego i powszechnego prawa obecnego we wszechświecie, któremu wszystko podlega, o czym ma świadczyć między innymi biologia życia ziemskiego; podstawą wszelkich przemian jest integracja ( ewolucja) i dezintegracja (dysolucja) materii, co ma związek ze zjawiskiem ruchu, jego zmniejszaniem się albo powiększaniem; ewolucję charakteryzują trzy kierunki przemian: skupianie się materii, różnicowanie się jej, opierające na przechodzeniu ze stanu jednorodności do różnorodności, i jej przyrost i uporządkowanie; ewolucjonizm kojarzy się również z nazwiskiem Darwina, którego teorie spowodowały przewrót w naukach biologicznych

Czym jest Ewolucjonizm znaczenie w Słownik filozofia E .