EWOLUCJONIZM co to jest
Definicja EWOLUCJONIZM. Co znaczy Spencera ujmujące istnienie ewolucji jako podstawowego i.

Co to jest Ewolucjonizm

Definicja EWOLUCJONIZM: tym definicją ustala się stanowisko Spencera ujmujące istnienie ewolucji jako podstawowego i powszechnego prawa obecnego we wszechświecie, któremu wszystko podlega, o czym ma świadczyć między innymi biologia życia ziemskiego; podstawą wszelkich przemian jest integracja ( ewolucja) i dezintegracja (dysolucja) materii, co ma związek ze zjawiskiem ruchu, jego zmniejszaniem się albo powiększaniem; ewolucję charakteryzują trzy kierunki przemian: skupianie się materii, różnicowanie się jej, opierające na przechodzeniu ze stanu jednorodności do różnorodności, i jej przyrost i uporządkowanie; ewolucjonizm kojarzy się również z nazwiskiem Darwina, którego teorie spowodowały przewrót w naukach biologicznych

Definicja EMERSON RALPH WALDO:
Co to jest amerykański filozof, poeta i twórca idealistycznej i panteistycznej doktryny filozoficznej; podobnie jak przewarzająca część idealistów, zjawiska traktował tylko jako zasłonę prawdziwej ewolucjonizm.
Definicja EON:
Co to jest wieczność; idea gnostyczna będąca personifikacją metafizycznej siły kosmicznej, stanowiącą pośrednie ogniwo pomiędzy krańcami bytu: duchem i materią ewolucjonizm.
Definicja EPIKUR Z SAMOS:
Co to jest naszą erą) - filozof grecki, twórca kierunku nazwanego epikureizmem, założyciel szkoły ateńskiej zwanej także ogrodem Epikura (o filozofach z jego szkoły mówiono regularnie filozofowie z ogrodów ). W ewolucjonizm.

Czym jest Ewolucjonizm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: