FALSYFIKOWALNOŚĆ co to jest
Definicja FALSYFIKOWALNOŚĆ. Co znaczy dzięki którego sprawdza się ich prawdziwość albo.

Co to jest Falsyfikowalność

Definicja FALSYFIKOWALNOŚĆ: ustalenie odnoszące się do sądów, dzięki którego sprawdza się ich prawdziwość albo nieprawdziwość, poddając je sprawdzianowi

Definicja FENOMENALIZM, FENOMENIZM:
Co to jest zakładający istnienie jedynie poznawalnych zjawisk, bytów, ( fenomenów), a nie bytów jako takich, które, chociaż istnieją, nie dają się poznać bezpośrednio; pogląd francuskiego filozofa Renouviera falsyfikowalność.
Definicja FATUM:
Co to jest użytek, los, nieuchronność, zguba falsyfikowalność.
Definicja FORMALIZM:
Co to jest matematyce, będący przeciwieństwem intuicjonizmu, zainicjowany poprzez Hilberta w I połowie XX w., kładący spory nacisk na język matematyczny i jego znaczenie w formułowaniu zagadnień. Hilbert uważał falsyfikowalność.

Czym jest Falsyfikowalność znaczenie w Słownik filozofia F .

  • Dodano:
  • Autor: