FILON ALEKSANDRII co to jest
Definicja FILON, ŻYD Z ALEKSANDRII. Co znaczy filozof, przedstawiciel grecko-żydowskiego.

Co to jest FILON, ŻYD Z ALEKSANDRII

Definicja FILON, ŻYD Z ALEKSANDRII: (około 25 przed naszą erą - 50 n.e.) - filozof, przedstawiciel grecko-żydowskiego synkretyzmu; dokonał próby syntezy greckiej myśli filozoficznej z żydowską tradycją religijną. Za cel filozofii uważał poznanie Boga. Twórca tak zwany aleksandryjskiego schematu metafizyki, którego właściwością charakterystyczną był gradualizm, a więc próba złagodzenia radykalnego dualizmu między doskonałym i transcendentnym Bogiem a bezkształtną materią, postulująca istnienie w szeregu bytów ogniwa (bądź ogniw) pośrednich. Tym pośrednim ogniwem był dla Filona logos. Definicją tym, spopularyzowanym już poprzez stoików, nazywał Boże myśli, pojmowane na wzór idei platońskich, aczkolwiek ontologicznie niesamodzielne, tworzą coś w rodzaju duszy i rozumu świata, będąc w świecie materii czynnikiem aktywnym. Oryginalnym wkładem Filona było potraktowanie logosu jako osoby, boskiego wysłannika, anioła, syna Bożego albo drugiego Boga, twórcę świata widzialnego, stworzonego poprzez Boga demiurga. W etyce uważał, iż celem człowieka, istoty cielesnej stojącej na najniższym stopniu hierarchii bytów, jest pokonanie ontologicznej przepaści i zjednoczenie się z Bogiem. Zjednoczenie to możliwe jest tylko w stanie ekstazy osiągalnej na drodze kontemplacji. Filozofia Filona, a w szczególności jej ontologiczny gradualizm, była wstępem i zapowiedzią późniejszego o dwa wieki neoplatonizmu

Definicja FORMALNY:
Co to jest odnoszący się do formy, kształtu czegoś filon, żyd z aleksandrii.
Definicja FILOZOFIA CHIŃSKA:
Co to jest się w pierwszej kolejności do spuścizny Konfucjusza i Lao-Cy; jej fundamentalnym przesłaniem było ukazanie człowiekowi drogi do osiągnięcia harmonijnego życia we wspólnocie przez odwołanie się do filon, żyd z aleksandrii.
Definicja FIDEIZM:
Co to jest teoria światopoglądowa, głosząca, iż wiara, objawienie posiadają większą wartość poznawczą niż rozum, edukacja, bo tak zwany prawdy pierwotne są dla nich nieosiągalne filon, żyd z aleksandrii.

Czym jest FILON, ŻYD Z ALEKSANDRII znaczenie w Słownik filozofia F .

  • Dodano:
  • Autor: