FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA co to jest
Definicja FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA. Co znaczy filozoficzne, mające swe początki w średniowieczu, a.

Co to jest Chrześcijańska Filozofia

Definicja FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA: tym mianem ustala się doktryny filozoficzne, mające swe początki w średniowieczu, a korzeniami tkwiące w religii chrześcijańskiej; we wczesnej fazie miały one charakter spirytualistyczny, mistyczny, gdyż sięgano w pierwszej kolejności do przemyśleń Platona i Plotyna; później doszedł do głosu nurt realistyczny, empiryczny, gdzie odwoływano się do myśli Arystotelesa, jednak największy wpływ na kształt filozofii chrześcijańskiej miał Tomasz z Akwinu; jego mechanizm filozoficzny zwany tomizmem długo utożsamiano z tą filozofią; w średniowieczu filozofia ta miała charakter autorytatywny, przyjmując postać scholastyki, co stało się powodem jej zaniku. Dopiero wiek XVII za sprawą Pascala i Kartezjusza przyniósł odrodzenie filozofii chrześcijańskiej, odwoływano się do poglądów Augustyna i Platona, zaś tomizm pozostał na drugim planie; odżył także mistycyzm, między innymi za sprawą św. Jana od Krzyża; wiek XVIII przyniósł ponowny spadek zainteresowania filozofią chrześcijańską; w XIX w. po wydaniu encykliki Leona XIII, dała start neoscholastyce

Czym jest Chrześcijańska Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .