FILOZOFIA IMMANENTNA co to jest
Definicja FILOZOFIA IMMANENTNA. Co znaczy kontynuacją filozofii Kanta, Berkeleya, Fichtego.

Co to jest Immanentna Filozofia

Definicja FILOZOFIA IMMANENTNA: kierunek w filozofii XIX w. będący kontynuacją filozofii Kanta, Berkeleya, Fichtego, propagowany w pierwszej kolejności poprzez Schuppego; jego kluczowe założenie: byt transcendentny jest absurdem, bo nie może być pomyślany, gdyż analizując dowolny element zewnętrzny, przekonujemy się, iż jest on tylko treścią (aktem) świadomości, niczym więcej; zatem element i świadomość są nierozerwalnie ze sobą związane, każdy element jest obiektem świadomości, każda świadomość jest świadomością jakiegoś przedmiotu; dlatego elementy są naszymi wyobrażeniami ( solipsyzm), lecz równie realnymi jak sam postrzegany byt

Definicja FUNKCJONALIZM:
Co to jest XX w. zainicjowany w Chicago poprzez Angella i Deweya, mający za element swych rozważań czynności, a nie treści psychiczne człowieka, gdyż obaj uczeni wyszli z założenia, iż świadomość jest funkcją filozofia immanentna.
Definicja FENOMENALIZM, FENOMENIZM:
Co to jest zakładający istnienie jedynie poznawalnych zjawisk, bytów, ( fenomenów), a nie bytów jako takich, które, chociaż istnieją, nie dają się poznać bezpośrednio; pogląd francuskiego filozofa Renouviera filozofia immanentna.
Definicja FRANCISZEK Z ASYŻU, Św., Właśc. Giovanni Bernardon:
Co to jest apostoł ludzi ubogich, syn bogatego kupca, który postanowił rozdać dorobek ubogim i stać się wędrownym kaznodzieją ubranym w zgrzebny habit, głoszącym miłość do świata i ludzi, radość życia i filozofia immanentna.

Czym jest Immanentna Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .

  • Dodano:
  • Autor: