GADAMER HANS GEORG co to jest
Definicja GADAMER HANS-GEORG. Co znaczy Natorpa i Heideggera; w czasach zdominowanych poprzez naukę.

Co to jest Georg Hans Gadamer

Definicja GADAMER HANS-GEORG: (1900) - niemiecki filozof, uczeń Natorpa i Heideggera; w czasach zdominowanych poprzez naukę i poznanie metodyczne kładł nacisk na znaczenie hermeneutyki, rozumianej jako edukacja ontologiczna; doświadczenia z tego zakresu miały znaleźć wykorzystanie w badaniach humanistycznych, z wykorzystaniem między innymi następujących założeń: 1. nie istnieje rozumienie czegoś bez określonych przedtem założeń, 2. badania humanistyczne nie są badaniami obiektywnymi, 3. obiektem doświadczenia humanistycznego jest tradycja, a jedynym kluczem pozwalającym ją rozumieć jest interpretacja, przyjmująca charakter koła, bo zakłada istnienie przed-rozumienia, a więc pewnej wiedzy, z którą przystępujemy do interpretowania tego, co nowe; dlatego fundamentalnym zadaniem hermeneutycznej interpretacji tekstu powinien być dialog z tradycją ukrytą w interpretowanym tekście. Każdy akt tak rozumianej interpretacji to, zdaniem Gadamera, fuzja horyzontów: tradycji i współczesności. Jedynie wtedy możliwe jest pojawienie się aplikacji, odsłaniającej prawdę tekstu. Interpretacja ma miejsce w słowie, dlatego język pełni rolę medium doświadczenia hermeneutycznego. Ważniejsze prace: Prawda i sposób, Aktualność piękna, Rozum, wyraz, dzieje

Definicja GNOZIS:
Co to jest wgląd do czegoś, poznanie czegoś gadamer hans-georg.
Definicja GALILEUSZ, Galileo Galilei:
Co to jest matematyk, astronom i filozof włoski; jako pierwszy zastosował w badaniach naukowych metodę doświadczalną wspartą aparatem matematycznym, za co został nazwany ojcem nowożytnego przyrodoznawstwa gadamer hans-georg.
Definicja GASSENDI PIERRE:
Co to jest francuski duchowny, matematyk, teolog i filozof, krytyk filozofii scholastycznej, twórca wzorowanego na atomizmie Epikura mechanizmu filozoficznego zgodnego z naukami Kościoła. Odrzucił starożytną gadamer hans-georg.

Czym jest Georg Hans Gadamer znaczenie w Słownik filozofia G .

  • Dodano:
  • Autor: