GASSENDI PIERRE co to jest
Definicja GASSENDI PIERRE. Co znaczy matematyk, teolog i filozof, krytyk filozofii scholastycznej.

Co to jest Pierre Gassendi

Definicja GASSENDI PIERRE: (1592-1655) - francuski duchowny, matematyk, teolog i filozof, krytyk filozofii scholastycznej, twórca wzorowanego na atomizmie Epikura mechanizmu filozoficznego zgodnego z naukami Kościoła. Odrzucił starożytną tezę o odwieczności atomów i materialności duszy. Uważał, iż atomy - fundamentalne składniki materii - zostały stworzone i wprawione w ruch poprzez Boga. Filozofię Gassendiego cechował niechętny relacja do współczesnego mu kartezjanizmu. Zwłaszcza krytykował dualizm duszy i ciała i istnienie idei wrodzonych, a również sprzeciwiał się uznaniu jasności i wyraźności za kryterium prawdy

Definicja GRADUALIZM:
Co to jest koncepcji Filona ogniwa jednego szeregu, szczeble tej samej drabiny dowodzącej tezy o jedności bytów w ogóle; dla Filona ogniwo wyjściowe stanowił Bóg, a przeciwległe - materia, z kolei ogniwem gassendi pierre.
Definicja GNOSTYCY:
Co to jest działająca najpierw naszej ery, nie stanowiąca jednak jednolitej szkoły filozoficznej, reprezentująca różnorodne odmiany gnostycyzmu: judaistyczną (Saturnil z Antiochii), pogańską (Bazylides gassendi pierre.
Definicja GADAMER HANS-GEORG:
Co to jest filozof, uczeń Natorpa i Heideggera; w czasach zdominowanych poprzez naukę i poznanie metodyczne kładł nacisk na znaczenie hermeneutyki, rozumianej jako edukacja ontologiczna; doświadczenia z tego gassendi pierre.

Czym jest Pierre Gassendi znaczenie w Słownik filozofia G .

  • Dodano:
  • Autor: