GRADUALIZM co to jest
Definicja GRADUALIZM. Co znaczy ogniwa jednego szeregu, szczeble tej samej drabiny dowodzącej tezy.

Co to jest Gradualizm

Definicja GRADUALIZM: stopniowalność; w koncepcji Filona ogniwa jednego szeregu, szczeble tej samej drabiny dowodzącej tezy o jedności bytów w ogóle; dla Filona ogniwo wyjściowe stanowił Bóg, a przeciwległe - materia, z kolei ogniwem pośrednim był logos, rozumiany jako idea-siła kształtująca świat lub jako osoba

Definicja GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY:
Co to jest nysseński, filozof, jeden z trzech tak zwany ojców kapadockich, przedstawiciel wschodniej patrystyki. Od Orygenesa przejął zasadnicze zręby swego mechanizmu filozoficznego, omijając te przedmioty gradualizm.
Definicja GALILEUSZ, Galileo Galilei:
Co to jest matematyk, astronom i filozof włoski; jako pierwszy zastosował w badaniach naukowych metodę doświadczalną wspartą aparatem matematycznym, za co został nazwany ojcem nowożytnego przyrodoznawstwa gradualizm.
Definicja GNOSTYCYZM:
Co to jest sekt chrześcijańskich z przełomu II/III w. n.e., o charakterze dualistycznym, próbujące przetworzyć wiarę chrześcijańską w naukę, kładące nacisk raczej na wyobraźnię, niż na rozum, zakładające gradualizm.

Czym jest Gradualizm znaczenie w Słownik filozofia G .

  • Dodano:
  • Autor: