GRZEGORZ NYSSY ŚWIĘTY co to jest
Definicja GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY. Co znaczy jeden z trzech tak zwany ojców kapadockich.

Co to jest GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY

Definicja GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY: (332-394) - biskup nysseński, filozof, jeden z trzech tak zwany ojców kapadockich, przedstawiciel wschodniej patrystyki. Od Orygenesa przejął zasadnicze zręby swego mechanizmu filozoficznego, omijając te przedmioty, które zostały uznane poprzez Kościół za heterodoksyjne. Podobnie jak Orygenes był racjonalistą, uważał, iż prawdy objawione mogą zostać dowiedzione na drodze czysto rozumowej; w swych pismach przedstawiał dowody między innymi istnienia Boga, jego jedności i nieśmiertelności duszy. Oryginalnym wkładem świętego Grzegorza była jego kosmologia. Twierdził, iż materia realnie nie istnieje, prawdziwy byt może mieć wyłącznie naturę doskonałą. Jego immaterializm w filozofii chrześcijańskiej pozostał jednak czymś wyjątkowym

Definicja GALILEUSZ, Galileo Galilei:
Co to jest matematyk, astronom i filozof włoski; jako pierwszy zastosował w badaniach naukowych metodę doświadczalną wspartą aparatem matematycznym, za co został nazwany ojcem nowożytnego przyrodoznawstwa grzegorz z nyssy, święty.
Definicja GNOZA:
Co to jest zobacz poznanie grzegorz z nyssy, święty.
Definicja GRAMM:
Co to jest nazwa znaku wymyślona poprzez Derridę, wskazująca na jego autonomiczny sposób istnienia, bez powiązań ze światem elementów grzegorz z nyssy, święty.

Czym jest GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY znaczenie w Słownik filozofia G .

  • Dodano:
  • Autor: