GRZEGORZ NYSSY ŚWIĘTY co to jest
Definicja GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY. Co znaczy jeden z trzech tak zwany ojców kapadockich.

Co to jest GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY

Definicja GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY: (332-394) - biskup nysseński, filozof, jeden z trzech tak zwany ojców kapadockich, przedstawiciel wschodniej patrystyki. Od Orygenesa przejął zasadnicze zręby swego mechanizmu filozoficznego, omijając te przedmioty, które zostały uznane poprzez Kościół za heterodoksyjne. Podobnie jak Orygenes był racjonalistą, uważał, iż prawdy objawione mogą zostać dowiedzione na drodze czysto rozumowej; w swych pismach przedstawiał dowody między innymi istnienia Boga, jego jedności i nieśmiertelności duszy. Oryginalnym wkładem świętego Grzegorza była jego kosmologia. Twierdził, iż materia realnie nie istnieje, prawdziwy byt może mieć wyłącznie naturę doskonałą. Jego immaterializm w filozofii chrześcijańskiej pozostał jednak czymś wyjątkowym

Definicja GNOZIS:
Co to jest wgląd do czegoś, poznanie czegoś grzegorz z nyssy, święty co to jest.
Definicja GNOSTYCY:
Co to jest działająca najpierw naszej ery, nie stanowiąca jednak jednolitej szkoły filozoficznej, reprezentująca różnorodne odmiany gnostycyzmu: judaistyczną (Saturnil z Antiochii), pogańską (Bazylides grzegorz z nyssy, święty definicja.
Definicja GADAMER HANS-GEORG:
Co to jest filozof, uczeń Natorpa i Heideggera; w czasach zdominowanych poprzez naukę i poznanie metodyczne kładł nacisk na znaczenie hermeneutyki, rozumianej jako edukacja ontologiczna; doświadczenia z tego grzegorz z nyssy, święty co znaczy.

Czym jest GRZEGORZ Z NYSSY, ŚWIĘTY znaczenie w Słownik filozofia G .

  • Dodano:
  • Autor: