HEDONIZM co to jest
Definicja HEDONIZM. Co znaczy filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa.

Co to jest Hedonizm

Definicja HEDONIZM: rozkosz, przyjemność; doktryna filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie mówił Epikur, iż szczęście bazuje na doznawaniu doczesnych przyjemności, a przyjemnością elementarną jest już odczuwanie braku cierpienia, wyrzeczenie się potrzeb, branie samego życia takiego, jakie jest ono, akceptowanie własnej osoby takiej, jaka jest; dla La Mettriego hedonizm oznaczał używanie życia, doznawanie rozkoszy; dla ludzi oświecenia (na przykład Hartley) hedonizm oznaczał odnoszenie korzyści, ponieważ one są dla człowieka jedynym impulsem do działania; dla Spencera hedonizm to przyjemność będąca miarą wszelkiego dobra, którą doznajemy wówczas, gdy przystosowani jesteśmy do warunków życia; dla Renana to doznawanie przyjemności płynących z obserwacji świata ("Cieszcie się światem takim, jaki jest"), gdzie żyjąc wątpi się w istnienie moralności, w istnienie różnicy pomiędzy dobrem a złem

Czym jest Hedonizm znaczenie w Słownik filozofia H .