HEGLIZM co to jest
Definicja HEGLIZM. Co znaczy poglądów Hegla, których istotą jest stwierdzenie, iż byt jest.

Co to jest Heglizm

Definicja HEGLIZM: termin odnoszący się do całokształtu poglądów Hegla, których istotą jest stwierdzenie, iż byt jest najistotniejszym definicją filozoficznym; rozpatrywany całościowo jest absolutem, jego istotami są ogólność i zmienność, każda postać bytu jest niezbędnym ogniwem rozwoju, ponieważ byt podlega prawu dialektycznemu, zakładającemu istnienie triady: teza, antyteza, synteza; główną sposobem filozoficzną jest dialektyka; dzieje podlegają ewolucyjnemu postępowi opartemu na konieczności przemian różnych postaci bytu; iż takie byty jak na przykład kraj, religia, piękno, filozofia, przyroda to postaci ducha, w jakiego wciela się byt na pewnym etapie przemian

Czym jest Heglizm znaczenie w Słownik filozofia H .