HELVETIUS CLAUDE ADRIEN co to jest
Definicja HELVETIUS CLAUDE ADRIEN. Co znaczy przedstawiciel Oświecenia, zaliczany do.

Co to jest Adrien Claude Helvetius

Definicja HELVETIUS CLAUDE ADRIEN: (1715-1771) - filozof francuski, przedstawiciel Oświecenia, zaliczany do encyklopedystów, aczkolwiek nie był autorem żadnego hasła do Encyklopedii. W sprawach teoretycznych podzielał stanowisko materialistów i sensualistów, podobnie jak Condillac uważał, iż jakiekolwiek właściwości umysłu nie są mu wrodzone, nie mniej jednak oryginalna była jego teza, iż kształtowany poprzez wrażenia zmysłowe umysł zawdzięcza swe bogactwo ludzkiej anatomii, a w szczególności sprawności ruchowej rąk. Z kolei w filozofii praktycznej, która była kluczowym polem jego zainteresowań, sądził, iż motorem naszych poczynań jest miłość swoja, a celem osobista korzyść. Wszelakie uczucia wyższe jak bezinteresowna sympatia czy sprawiedliwość, w rzeczywistości skrywają tylko egoistyczne pobudki. Dobrymi moralnie nazwać możemy te poczynania, które przy okazji realizacji własnych interesów są także korzystne dla innych. Biznes ogółu decydował o moralnej kwalifikacji czynu - w tym przejawiał się charakterystyczny dla Helvetiusa utylitaryzm. Gdyż egoizm może prowadzić zarówno do czynów dobrych, jak i złych, należy tak wychować człowieka (a wychowanie to zasadniczy obiekt rozwoju moralnego - nie ma przecież jakichkolwiek skłonności wrodzonych), by właściwości korzystne dla ogółu wzięły górę. Szczególna w tym rola polityki i prawodawstwa - twierdził Helvetius. Wpływ jego poglądów w przedrewolucyjnej Francji był duży, lecz właściwego następcę znalazł w Anglii w osobie Benthama. Autor między innymi O umyśle, O człowieku

Czym jest Adrien Claude Helvetius znaczenie w Słownik filozofia H .