HETERONOMIA co to jest
Definicja HETERONOMIA. Co znaczy do działania poprzez czynniki zewnętrzne, a nie czyniącego czegoś.

Co to jest Heteronomia

Definicja HETERONOMIA: ustalenie sytuacji człowieka zmuszonego do działania poprzez czynniki zewnętrzne, a nie czyniącego czegoś z własnej woli; Kant uważał, iż w takiej sytuacji człowiek jest zwolniony z odpowiedzialności za to, co robi, nawet gdy działaniu ludzkiemu towarzyszą szlachetne pobudki; przeciwieństwem jest autonomia

Definicja HISTORIOZOFIA:
Co to jest poszukiwanie sensu dziejów, odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu Fichtego dzieje ludzkości rozumiane jako rozciągnięta w czasie, stopniowa realizacja idei wolności; dla Hegla to heteronomia.
Definicja HIPOSTAZA:
Co to jest realnego istnienia pojęciom idealnym, jak na przykład dobro, miłość, i tym podobne; zdaniem Plotyna to postać bytu wyłaniająca się z absolutu, mniej doskonała, bardziej złożona niż on, która może heteronomia.
Definicja HEDONIZM:
Co to jest przyjemność; doktryna filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie heteronomia.

Czym jest Heteronomia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: