HIERARCHIA POJĘĆ SˇDÓW co to jest
Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW. Co znaczy sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący.

Co to jest HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW

Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW: w logice Arystotelesa układ pojęć i sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący swoistą hierarchię ważności

Definicja HIPOSTAZA:
Co to jest realnego istnienia pojęciom idealnym, jak na przykład dobro, miłość, i tym podobne; zdaniem Plotyna to postać bytu wyłaniająca się z absolutu, mniej doskonała, bardziej złożona niż on, która może hierarchia pojęć i sˇdów.
Definicja HEREZJA:
Co to jest religijnych sprzecznych z dogmatami Kościoła; odznacza się herezję materialną (nieświadome szerzenie poglądów heretyckich), oficjalną (świadome szerzenie poglądów heretyckich), wewnętrzną hierarchia pojęć i sˇdów.
Definicja HUMANIZM:
Co to jest umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez hierarchia pojęć i sˇdów.

Czym jest HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: