HIERARCHIA POJĘĆ SˇDÓW co to jest
Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW. Co znaczy sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący.

Co to jest HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW

Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW: w logice Arystotelesa układ pojęć i sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący swoistą hierarchię ważności

Definicja HORMIZM:
Co to jest prądów w psychologii XX w. zapoczątkowany poprzez Williama McDougalla, zakładający, iż czynności psychiczne czerpią energię same z siebie, tzn. z impulsów, podstawowych odruchów, w jakie zaopatrzona hierarchia pojęć i sˇdów.
Definicja HISTORIA FILOZOFII:
Co to jest się dokonaniami filozofów na przestrzeni wieków, klasyfikująca, porządkująca materiał naukowy, przybliżająca go czytelnikowi; zdaniem Brentana w dziejach filozofii europejskiej miały miejsce trzy hierarchia pojęć i sˇdów.
Definicja HEDONIZM:
Co to jest przyjemność; doktryna filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie hierarchia pojęć i sˇdów.

Czym jest HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: