HILEMORFIZM co to jest
Definicja HILEMORFIZM. Co znaczy konkretnych zespołów złożonych z formy i materii, gdyż jego.

Co to jest Hilemorfizm

Definicja HILEMORFIZM: pogląd Arystotelesa głoszący istnienie konkretnych zespołów złożonych z formy i materii, gdyż jego zdaniem, materia i idee, nie istnieją samodzielnie, są abstrakcjami, istnieją jedynie zespoły materii i formy

Czym jest Hilemorfizm znaczenie w Słownik filozofia H .