HILOZOIŚCI co to jest
Definicja HILOZOIŚCI. Co znaczy greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest.

Co to jest Hilozoiści

Definicja HILOZOIŚCI: greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie

Definicja HEDONIZM ETYCZNY:
Co to jest światopoglądowa przedstawicieli radykalizmu filozoficznego (między innymi Benthama i Milla), opierająca się na założeniu, iż przyjemność jest dobrem, iż ma charakter ilościowy ( wartość rzeczy czy HILOZOIŚCI.
Definicja HETEROGENIA CELÓW:
Co to jest celów; w etyce Wundta jedno z założeń, zawierające twierdzenie, iż konsekwencje ludzkich poczynań na ogół nie są zgodne z celami, jakie uprzednio postawił sobie człowiek. Te nieprzewidziane HILOZOIŚCI.
Definicja HEDONIZM:
Co to jest przyjemność; doktryna filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie HILOZOIŚCI.

Czym jest Hilozoiści znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: