HTORIA co to jest
Definicja HISTORIA. Co znaczy fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze.

Co to jest Historia

Definicja HISTORIA: edukacja o dziejach ludzkości, badająca fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze dokumentów i materiałów historycznych, podejmująca próbę przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dla Carlyle´a to suma biografii ludzi znakomitych; zdaniem Taine´a jej celem jest odnajdywanie faktów powszechnych, układaniu ich nie wg dat, lecz wg praw rządzących nimi; jej charakter jest skokowy, nie ciągły; poprzez relatywistę Simmela rozumiana jako subiektywna wiedza o dziejach, będąca tworem ludzkiego ducha, dostarczająca informacje o samym historyku, a nie obiektywnie stwierdzająca fakty; dla Diltheya historia to żywy mechanizm, którego poznanie bazuje na jednoczesnym odtwarzaniu i przeżywaniu

Czym jest Historia znaczenie w Słownik filozofia H .