HTORIA co to jest
Definicja HISTORIA. Co znaczy fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze.

Co to jest Historia

Definicja HISTORIA: edukacja o dziejach ludzkości, badająca fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze dokumentów i materiałów historycznych, podejmująca próbę przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dla Carlyle´a to suma biografii ludzi znakomitych; zdaniem Taine´a jej celem jest odnajdywanie faktów powszechnych, układaniu ich nie wg dat, lecz wg praw rządzących nimi; jej charakter jest skokowy, nie ciągły; poprzez relatywistę Simmela rozumiana jako subiektywna wiedza o dziejach, będąca tworem ludzkiego ducha, dostarczająca informacje o samym historyku, a nie obiektywnie stwierdzająca fakty; dla Diltheya historia to żywy mechanizm, którego poznanie bazuje na jednoczesnym odtwarzaniu i przeżywaniu

Definicja HIPOSTAZA:
Co to jest realnego istnienia pojęciom idealnym, jak na przykład dobro, miłość, i tym podobne; zdaniem Plotyna to postać bytu wyłaniająca się z absolutu, mniej doskonała, bardziej złożona niż on, która może historia.
Definicja HETERODOKSJA:
Co to jest synonim ortodoksji; wyznawanie poglądów niezgodnych z myślą chrześcijańską, zobacz na przykład arystotelizm heterodoksyjny historia.
Definicja HOLBACH PAUL HENRY THIRY D´, BARON:
Co to jest filozof francuski niemieckiego pochodzenia; encyklopedysta, materialista i ateista, kluczowy autor wydanego anonimowo dzieła Mechanizm przyrody zwanego także Biblią materializmu, gdzie połączył historia.

Czym jest Historia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: