HTORIOZOFIA co to jest
Definicja HISTORIOZOFIA. Co znaczy dziejów, odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu.

Co to jest Historiozofia

Definicja HISTORIOZOFIA: filozofia historii, poszukiwanie sensu dziejów, odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu Fichtego dzieje ludzkości rozumiane jako rozciągnięta w czasie, stopniowa realizacja idei wolności; dla Hegla to fundamentalne definicja dla zrozumienia dziejów człowieka, bo człowiek jako byt daje się wyjaśnić tylko na podstawie swojej historii; dla marksistów to odnajdywanie dowodów na istnienie idei postępu, ewolucji stosunków ekonomicznych i rewolucji socjalnych w dziejach ludzkości (feudalizm, kapitalizm, socjalizm, społeczeństwo bezklasowe, żyjące w dobrobycie i wolności); dla Nietzschego to odkrywanie brutalnej prawdy, iż dzieje ludzkości to nieuchronne zmierzanie świata kultury ku katastrofie; w podobnym duchu rozumiał historiozofię Spengler, z jednej strony jako potwierdzanie istnienia zasady wskazującej na "śmierć społeczeństw" będącą ostatnim etapem tak zwany krzywej rozwoju (narodziny, dojrzewanie, starość, śmierć), kiedy ich kultury przeradzają się w cywilizacje (stan konsumpcji, bierności, używania, zanik twórczości, "starość duchowa"), z drugiej - podkreślanie cyklicznego charakteru zjawisk historycznych (epoki czy sytuacje historyczne jako typy i wzorce ustawicznie wracają, na przykład zanik co pewien czas centrów kultury, niszczonych poprzez inne centra); dla Toynbee´ego to potwierdzanie zasady, iż motorem ludzkich dziejów jest ludzka wola, bodziec życiowy, gdyż cywilizacje rodzą się jako odpowiedź człowieka na wyzwanie stawiane mu poprzez na przykład trudności, zadania czy warunki bytu i umierają, kiedy tego impulsu zabraknie

Definicja HARTMANN MIKOŁAJ:
Co to jest niemiecki filozof urodzony w Rosji, związany z uniwersytetami w Marburgu, Kolonii i Berlinie, członek Pruskiej Akademii Nauk; uprawianie filozofii było dla niego równoznaczne z poszukiwaniem prawdy historiozofia.
Definicja HEDONIZM PSYCHOLOGICZNY:
Co to jest postawa światopoglądowa wyznawców radykalizmu filozoficznego, opierająca się na założeniu, iż wszyscy ludzie pragną przyjemności, a zatem pragną dobra, gdyż przyjemność jest dobrem historiozofia.
Definicja HEGLIZM:
Co to jest się do całokształtu poglądów Hegla, których istotą jest stwierdzenie, iż byt jest najistotniejszym definicją filozoficznym; rozpatrywany całościowo jest absolutem, jego istotami są ogólność i historiozofia.

Czym jest Historiozofia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: