HOBBES THOMAS co to jest
Definicja HOBBES THOMAS. Co znaczy angielski, który znaczącą część swego życia spędził we Francji.

Co to jest Thomas Hobbes

Definicja HOBBES THOMAS: (1588-1679) - poeta, polityk i filozof angielski, który znaczącą część swego życia spędził we Francji; twórca materialistycznego i racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, który miał stanowić oparcie dla oryginalnych poglądów politycznych; jego w najwyższym stopniu znane dzieło, gdzie wyłożył zasady filozofii państwa i prawa, to Lewiatan. Był materialistą, zaprzeczał istnieniu niematerialnych bytów, świadomość traktował jako funkcję organizmu, w teorii poznania łączył metodologiczny racjonalizm z sensualizmem. Jako filozof polityki odstąpił od tradycyjnego poglądu Arystotelesa, iż człowiek z natury jest istotą socjalną. Hobbes twierdził, iż naturą człowieka jest egoizm, a hipotetycznym stanem naturalnym walka wszystkich ze wszystkimi, "homo homini lupus est" (człowiek człowiekowi wilkiem). Gdyż jednak stan ten przynosił egoistycznie nastawionym jednostkom więcej strat niż korzyści, zrzekli się oni, z obawy i rozsądku, części swej wolności (którą Hobbes pojmował negatywnie, jako brak zewnętrznego przymusu) na rzecz suwerena, zawierając de facto umowę socjalną, która w zamian dawała im bezpieczeństwo. Tak powstała wspólnota polityczna, a wspólnie z nią prawa i wymagania, które umożliwiły powstanie pierwszych obiektywnych mierników dobra i zła. Sam suweren nie jest jednak stroną umowy, ponieważ to oznaczałoby istnienie nad nim jakiejś władzy (byłby wtedy niesuwerenny). W taki sposób Hobbes uzasadniał wyższość ustroju monarchicznego nad innymi formami państwowości

Czym jest Thomas Hobbes znaczenie w Słownik filozofia H .