HOENE co to jest
Definicja HOENE. Co znaczy uczony i filozof polski, twórca skrajnie racjonalistycznego mechanizmu.

Co to jest Hoene

Definicja HOENE: WROŃSKI JÓZEF MARIA (1778-1853) - uczony i filozof polski, twórca skrajnie racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, podobnego do heglowskiego; uważał, iż stworzenie całej różnorodności bytów jest wywołane działaniem powszechnego prawa powstania, a więc rozpadania się jedności na tkwiące w niej przeciwieństwa; za cel filozofii uznawał zjednoczenie skłóconych antagonizmem romańsko-germańskim idei dobra i prawdy i religii i edukacji; szczególną rolę przypisywał tu ludom słowiańskim - w tym przejawiał się jego mesjanizm

Czym jest Hoene znaczenie w Słownik filozofia H .