HOMOIOMERIA co to jest
Definicja HOMOIOMERIA. Co znaczy wg Arystotelesa to ciała składające się z jednorodnych części.

Co to jest Homoiomeria

Definicja HOMOIOMERIA: wg Arystotelesa to ciała składające się z jednorodnych części

Definicja HOBBES THOMAS:
Co to jest polityk i filozof angielski, który znaczącą część swego życia spędził we Francji; twórca materialistycznego i racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, który miał stanowić oparcie dla homoiomeria.
Definicja HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH:
Co to jest filozof niemiecki, twórca mechanizmu filozoficznego obejmującego niemal wszystkie dziedziny duchowej aktywności. Punktem wyjścia heglowskiej spekulacji było, podobnie jak u Fichtego, idealistyczne homoiomeria.
Definicja HIPOTEZA:
Co to jest założenie oparte na prawdopodobieństwie, którego prawdziwości należy dowieść homoiomeria.

Czym jest Homoiomeria znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: