HUMANITARYZM co to jest
Definicja HUMANITARYZM. Co znaczy postawa ludzka charakteryzująca się poszanowaniem godności.

Co to jest Humanitaryzm

Definicja HUMANITARYZM: postawa ludzka charakteryzująca się poszanowaniem godności drugiego człowieka

Definicja HARTMANN MIKOŁAJ:
Co to jest niemiecki filozof urodzony w Rosji, związany z uniwersytetami w Marburgu, Kolonii i Berlinie, członek Pruskiej Akademii Nauk; uprawianie filozofii było dla niego równoznaczne z poszukiwaniem prawdy humanitaryzm.
Definicja HISTORIOZOFIA:
Co to jest poszukiwanie sensu dziejów, odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu Fichtego dzieje ludzkości rozumiane jako rozciągnięta w czasie, stopniowa realizacja idei wolności; dla Hegla to humanitaryzm.
Definicja HISTORIA:
Co to jest ludzkości, badająca fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze dokumentów i materiałów historycznych, podejmująca próbę przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dla humanitaryzm.

Czym jest Humanitaryzm znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: