HUME DAVID co to jest
Definicja HUME DAVID. Co znaczy i ekonomista, najwybitniejszy przedstawiciel osiemnastowiecznego.

Co to jest David Hume

Definicja HUME DAVID: (1711-1776) - szkocki filozof, historyk i ekonomista, najwybitniejszy przedstawiciel osiemnastowiecznego brytyjskiego empiryzmu, reprezentował jego dojrzały, w najwyższym stopniu krytyczny i sceptyczny nurt. Swe kluczowe dzieło Traktat o naturze ludzkiej opublikował już w wieku 28 lat. Podobnie jak Locke twierdził, iż bezpośrednio dostępne umysłowi są nie same rzeczy, tylko nasze przedstawienia ich - te zaś podzielił na pierwotne i pochodne, a więc wrażenia i idee, nie mniej jednak idee uważał za wytworzone poprzez umysł kopie wrażeń. W skutku wiedza, jaką posiadamy, jest dwojakiego rodzaju: pierwsza dotyczy oficjalnych stosunków pomiędzy ideami (na przykład matematyka), jest niezależna od doświadczenia i dlatego może być pewna i oczywista, druga z kolei dotyczy faktów, co do których nie możemy już mieć tej samej pewności. I aczkolwiek twierdzenia o faktach uzyskujemy na drodze doświadczenia, to samo doświadczenie wykracza regularnie poza czysty opis faktów, a odbywa się tak zawsze wtedy, kiedy na podstawie jednych zdarzeń wnioskujemy coś o innych, bezpośrednio nie stwierdzonych. Hume poddał dogłębnej krytyce definicje przyczynowości, siły i substancji, udowadniając, iż nie są one ani aprioryczne, ani nawet empiryczne. Tak więc edukacja o rzeczywistości posługująca się tymi pojęciami (nie tylko metafizyka, lecz także edukacji przyrodnicze) nie może pretendować do miana wiedzy. Stanowisko to zaczęto nazywać potem pozytywizmem. W etyce, której obiektem są uczucia, tak jak obiektem teorii poznania są przedstawienia, Hume był prekursorem utylitaryzmu. W odróżnieniu do Hobbesa uważał, iż pierwotnym uczuciem jest sympatia, a nie egoizm. Filozofia Hume´a oddziałała silnie na poglądy ekonomisty Adama Smitha, wywarła znaczny wpływ na pracę d´Alamberta i encyklopedystów, potem również pozytywistów, lecz w pierwszej kolejności, aczkolwiek nie na zasadzie bezpośredniej kontynuacji, zainspirowała Kanta

Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW:
Co to jest w logice Arystotelesa układ pojęć i sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący swoistą hierarchię ważności hume david.
Definicja HAMILTON WILLIAM:
Co to jest filozof szkocki, twórca doktryny filozoficznej będącej syntezą filozofii zdrowego rozsądku Reida i kantyzmu; odstąpił od dogmatycznego realizmu na rzecz krytycznego fenomenalizmu, twierdząc, iż hume david.
Definicja HUMANIZM:
Co to jest umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez hume david.

Czym jest David Hume znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: