IDEALIZM ANGLOSASKI co to jest
Definicja IDEALIZM ANGLOSASKI. Co znaczy uczonych z przełomu XIX i XX w.: Greena, Bradleya, Warda.

Co to jest Anglosaski Idealizm

Definicja IDEALIZM ANGLOSASKI: nazwa obejmująca poglądy angielskich uczonych z przełomu XIX i XX w.: Greena, Bradleya, Warda, Royce´a, którzy zajęli opozycyjne stanowisko w relacji do ideologii oświecenia, racjonalizmu, potocznego rozumienia definicje zdrowego rozsądku, kładąc nacisk na znaczenie wrażeń i ich związków pomiędzy nimi w procesie poznania; uznano gdyż, iż jeśli wrażenia są natury umysłowej, to rzeczywistość także jest natury umysłowej, a zatem jest poznawalna właśnie przez wrażenia (krytyczny idealizm Greena); ponadto posługiwano się dialektyką, lecz nie po to, aby budować koncepcje świata, lecz aby dowodzić, iż to jest sposób nieprzydatna w nauce, bo wikła się w trudności, co skutkuje, iż nie może ująć żadnej prawdy, nie dociera do rzeczywistości, pozostając jedynie w sferze zjawisk (empiryczny idealizm Bradleya); oprócz tego zajmowano się problemem opozycji: przyroda - świat, dostrzegając w pierwszym elemencie mechaniczny sposób jego funkcjonowania i organiczny sposób istnienia drugiego, aby dać odpowiedź na pytanie: który z nich jest pierwotniejszy i istotniejszy; uznano, iż czynnik organiczny jest bardziej znaczny, ponieważ na świat złożona jest sporo bytów, tworzących ów organizm, i lepiej daje się poznać przez zastosowanie wiedzy spirytualistycznej niż materialistycznej (pluralistyczny idealizm Warda); przyjęto również istnienie ducha powszechnego, obejmującego swym zasięgiem porządek fizyczny i moralny, boski i ludzki świata, przez obecność którego można wyjaśniać wszelakie zjawiska czy zagadnienia (uniwersalistyczny idealizm Royce´a)

Czym jest Anglosaski Idealizm znaczenie w Słownik filozofia I .