IDEALIZM co to jest
Definicja IDEALIZM. Co znaczy do metody ujmowania poznawanej rzeczywistości, zakładających, jak u.

Co to jest Idealizm

Definicja IDEALIZM: wspólna nazwa poglądów odnoszących się do metody ujmowania poznawanej rzeczywistości, zakładających, jak u Berkeleya, iż wszystko, co postrzega ludzki umysł, ma tę samą naturę, co on sam, iż mamy do czynienia z przeżyciami nie wykazującymi jakichkolwiek obiektywnych uwarunkowań lub z konstrukcjami ludzkiego umysłu ( Kant), które nasz umysł warunkuje i tylko one są obiektami naszego poznania (nie istnieją zatem elementy transcendentne) - idealizm epistemologiczny albo, jak u Platona, Hegla czy Schellinga: to, co postrzegamy, to zjawiska prawdziwych bytów, będących ideami niezmiennymi (Platon) albo zmieniającymi się (Hegel) - idealizm metafizyczny; przeciwieństwem idealizmu epistemologicznego jest realizm epistemologiczny, który zakłada w procesie poznania przekraczanie granicy pomiędzy tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne w relacji do nas, co pozwala zetknąć się nam z czymś obiektywnym; tak pojmowali poznanie między innymi Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Francis Bacon; przeciwieństwem idealizmu metafizycznego jest naturalizm

Czym jest Idealizm znaczenie w Słownik filozofia I .