IDEE WRODZONE co to jest
Definicja IDEE WRODZONE. Co znaczy przedstawień, wyobrażeń, potencjalnych dyspozycji umysłowych.

Co to jest Wrodzone Idee

Definicja IDEE WRODZONE: wg Kartezjusza to pewien typ przedstawień, wyobrażeń, potencjalnych dyspozycji umysłowych, gotowych się ujawnić w każdej chwili, tkwiących w nas od momentu przyjścia na świat, na przykład przedstawienie Boga czy naszej jaźni; nie to są zatem idee wynikające z działania na rozum elementów zewnętrznych, lecz idee niezależne od naszej woli, proste, jasne, wyraźne, niezawodne, a ich prawdziwość zalecana jest właśnie poprzez Boga, ponieważ on, zdaniem Kartezjusza, nam je wpoił

Czym jest Wrodzone Idee znaczenie w Słownik filozofia I .