IDONEIZM co to jest
Definicja IDONEIZM. Co znaczy poglądom zainicjowanym poprzez Ferdinanda Gonsetha, którego.

Co to jest Idoneizm

Definicja IDONEIZM: nazwa filozoficznego stanowiska nadana poglądom zainicjowanym poprzez Ferdinanda Gonsetha, którego zwolennicy, w opozycji do poglądów członków Koła Wiedeńskiego, zakładali, iż istnieją różne stadia rozwoju wiedzy, jaką posiada człowiek; Wiedza ta zależy od szczebla rozwoju, na jakim człowiek obecnie się znajduje, gdyż na każdym szczeblu zaopatrzony jest on w definicje i przekonania, które w danym momencie pozwalają mu najtrafniej oceniać zjawiska i fakty; definicje i przekonania podlegają przemianom przez dialektyczne ścieranie się pomiędzy sobą albo przez dialektyczne wpływ na nie czynników zewnętrznych

Czym jest Idoneizm znaczenie w Słownik filozofia I .