IMPERATYW KATEGORYCZNY co to jest
Definicja IMPERATYW KATEGORYCZNY. Co znaczy bezwarunkowy, nieodwołalny, zmuszający człowieka do.

Co to jest Kategoryczny Imperatyw

Definicja IMPERATYW KATEGORYCZNY: wg Kanta nakaz moralny, obowiązkowy, bezwarunkowy, nieodwołalny, zmuszający człowieka do wypełnienia go ("Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.") bez względu na okoliczności, ponieważ ów nakaz jest niezmienny i niezależny od warunków historycznych i socjalnych, stanowi aprioryczne prawo moralne; ponadto sugeruje on, iż moralne jest takie postępowanie, które nie bierze w pierwszym rzędzie pod uwagę korzyści osobistych, ponieważ gest etyczny pozytywny musi być czynem bezinteresownym ("Postępuj tak, by zasada twego działania mogła stać się regułą powszechną")

Definicja INTUICJONIZM:
Co to jest filozoficznej Bergsona, oparta na intuicji; nazwa prądu w matematyce, który pojawił się najpierw XX w. za sprawą Brouwera, a którego kluczowym zadaniem było rozgraniczenie pomiędzy obiektem imperatyw kategoryczny.
Definicja INDETERMINIZM:
Co to jest współczesny pogląd naukowy stwierdzający, iż w świecie nie ma zjawisk koniecznych, zdeterminowanych, panuje z kolei przypadkowość, a jeśli występują jakieś prawidłowości, mają one jedynie charakter imperatyw kategoryczny.
Definicja INTELEKT:
Co to jest umysłu kojarzona z rozsądkiem; wg Bergsona służy on celom praktycznym, życiowym, nie poznaje rzeczy w pełni, ale wybiórczo, na ile to jest potrzebne w danej sytuacji, potrafi także demaskować i imperatyw kategoryczny.

Czym jest Kategoryczny Imperatyw znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: