IMPLIKACJA co to jest
Definicja IMPLIKACJA. Co znaczy wynikanie czegoś z czegoś; w logice znaczy wykorzystanie formuły.

Co to jest Implikacja

Definicja IMPLIKACJA: wynikanie czegoś z czegoś; w logice znaczy wykorzystanie formuły "jeśli…, to…" odnoszącej się do sądów

Definicja INDETERMINIZM:
Co to jest współczesny pogląd naukowy stwierdzający, iż w świecie nie ma zjawisk koniecznych, zdeterminowanych, panuje z kolei przypadkowość, a jeśli występują jakieś prawidłowości, mają one jedynie charakter implikacja.
Definicja IMMATERIALIZM:
Co to jest zakładający nierealność materii, z której zbudowany jest świat, gdyż byt sam w sobie jest niematerialny, ma naturę doskonałą; zdaniem Grzegorza Nysseńczyka dowodem na powyższą tezę to jest, iż implikacja.
Definicja INFERENCJA:
Co to jest wnioskowanie logiczne opierające na przejściu od sądu prawdziwego do sądu także prawdziwego, przy zastosowaniu ustalonych reguł implikacja.

Czym jest Implikacja znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: