INGARDEN ROMAN co to jest
Definicja INGARDEN ROMAN. Co znaczy Husserla, przedstawiciel fenomenologii, zajmujący się rozległą.

Co to jest Roman Ingarden

Definicja INGARDEN ROMAN: (1893-1970) - filozof polski, uczeń Husserla, przedstawiciel fenomenologii, zajmujący się rozległą problematyką, od zagadnień teoriopoznawczych poprzez ontologiczne po etyczne i estetyczne. Wyróżnił kilka podstawowych sposobów poznawania, którym natomiast przypisał elementy o różnym statusie ontologicznym. I tak w zwykłym doświadczeniu mamy do czynienia z realnymi obiektami, ujmowanymi jako fenomeny w konkretnych "wyglądach" (każdy element wygląda odmiennie w zależności od tego, z której strony na niego patrzymy), z kolei intuicja istoty ( eidetyczna) ujmuje bezpośrednio tak zwany czyste elementy, a więc najlepsze definicje ogólne. Tylko ten ostatni rodzaj poznania wspólnie z tak zwany intuicją aktową, a więc samowiedzą co do natury dokonywanego aktu, dostarczają wiedzy pewnej i koniecznej. Ciekawym pomysłem Ingardena było wprowadzenie w okolicy realnego i idealnego metody istnienia jeszcze trzeciej kategorii tak zwany istnienia intencjonalnego. Kategoria ta znalazła wykorzystanie w szczególności w rozważaniach dotyczących natury dzieł sztuki (w tym specjalnie dzieła literackiego), a posłużyła Ingardenowi do krytyki Husserlowskiego idealizmu. W etyce, podobnie jak Scheler, stał na stanowisku, iż wartości istnieją niezależnie od poznającego je podmiotu, aczkolwiek z drugiej strony dla swego zaistnienia wymagają współdziałania osób (podmiotów moralnych), które je realizują - nie to jest więc istnienie w pełni samodzielne (Ingarden mówił o "quasi-rzeczywistości wartości"). Poglądy Ingardena, a szczególnie jego sposób analizy dzieł sztuki cieszyły się sporą popularnością w szczególności w Krakowie, gdzie poprzez sporo lat wykładał. Kluczowe prace: Szkice z filozofii literatury, Spór o istnienie świata, Studia z estetyki, U podstaw teorii poznania

Definicja INDUKCJA:
Co to jest zobacz sposób indukcyjna albo logika indukcyjna ingarden roman.
Definicja INTERAKCJA:
Co to jest współdziałanie; wzajemne wpływ na siebie osób, zjawisk, elementów ingarden roman.
Definicja ISTOTA NOMINALNA:
Co to jest znaczenie językowe przedmiotu, istniejące jedynie w nazwie ingarden roman.

Czym jest Roman Ingarden znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: