INSTRUMENTALIZM co to jest
Definicja INSTRUMENTALIZM. Co znaczy Johna Deweya najpierw XX w., zawierająca stwierdzenia, iż.

Co to jest Instrumentalizm

Definicja INSTRUMENTALIZM: odmiana pragmatyzmu wymyślona poprzez Johna Deweya najpierw XX w., zawierająca stwierdzenia, iż wyobrażenia są dla człowieka narzędziem działania, a nie poznania bytu, iż prawie wszystkie wyobrażenia są słuszne, tzn. rozumne, logiczne, prawdziwe, lecz tylko te, które są produktem zbiorowego myślenia, iż prawda, dobro są pojęciami płynnymi, relatywnymi, iż religia i metafizyka są bezużyteczne, ponieważ niczemu nie służą

Czym jest Instrumentalizm znaczenie w Słownik filozofia I .