INTELEKTUALIZM ETYCZNY co to jest
Definicja INTELEKTUALIZM ETYCZNY. Co znaczy starożytnych Greków, między innymi poprzez Sokratesa.

Co to jest Etyczny Intelektualizm

Definicja INTELEKTUALIZM ETYCZNY: stanowisko moralne głoszone poprzez starożytnych Greków, między innymi poprzez Sokratesa, zawierające pogląd o wyższości praktycznego rozsądku nad czysto teoretycznym roztrząsaniem, godzące wiedzę z cnotą, ponieważ, zdaniem Sokratesa, tak aby być cnotliwym, trzeba na początku wiedzieć, co tj. cnota

Definicja IMPLIKACJA:
Co to jest wynikanie czegoś z czegoś; w logice znaczy wykorzystanie formuły jeśli…, to… odnoszącej się do sądów INTELEKTUALIZM ETYCZNY.
Definicja IMPERATYW HIPOTETYCZNY:
Co to jest wg Kanta warunkowy nakaz skłaniający człowieka do zrobienia czegoś albo zachowania się w określony sposób, jeżeli tego chce INTELEKTUALIZM ETYCZNY.
Definicja INTUICJA:
Co to jest albo oglądanie; poznanie bezpośrednie czegoś; jedno z podstawowych pojęć teorii poznania; wg Platona to bezpośrednie poznanie, zetknięcie się myśli z obiektem; dla Plotyna umiejętność umysłu do INTELEKTUALIZM ETYCZNY.

Czym jest Etyczny Intelektualizm znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: