INTENCJONALNOŚĆ co to jest
Definicja INTENCJONALNOŚĆ. Co znaczy umysłowa wobec elementów; zarządzanie świadomości ku czemuś.

Co to jest Intencjonalność

Definicja INTENCJONALNOŚĆ: zarządzanie się ku czemuś; aktywność umysłowa wobec elementów; zarządzanie świadomości ku czemuś; termin rozpropagowany poprzez Brentana i Husserla (przedtem problem intencjonalnego istnienia elementów dostrzegali między innymi Arystoteles św. Tomasz czy Kartezjusz) na oznaczenie psychologicznego relacji świadomości do przedmiotu i ustalenie problemu związanego z uświadamianiem sobie, iż element (przedtem jedynie intencjonalnie pomyślany może zaistnieć, lub iż dzięki intencji można stwarzać rzeczywistość

Czym jest Intencjonalność znaczenie w Słownik filozofia I .