INTENCJONALNOŚĆ co to jest
Definicja INTENCJONALNOŚĆ. Co znaczy umysłowa wobec elementów; zarządzanie świadomości ku czemuś.

Co to jest Intencjonalność

Definicja INTENCJONALNOŚĆ: zarządzanie się ku czemuś; aktywność umysłowa wobec elementów; zarządzanie świadomości ku czemuś; termin rozpropagowany poprzez Brentana i Husserla (przedtem problem intencjonalnego istnienia elementów dostrzegali między innymi Arystoteles św. Tomasz czy Kartezjusz) na oznaczenie psychologicznego relacji świadomości do przedmiotu i ustalenie problemu związanego z uświadamianiem sobie, iż element (przedtem jedynie intencjonalnie pomyślany może zaistnieć, lub iż dzięki intencji można stwarzać rzeczywistość

Definicja INTELEKTUALIZM ETYCZNY:
Co to jest głoszone poprzez starożytnych Greków, między innymi poprzez Sokratesa, zawierające pogląd o wyższości praktycznego rozsądku nad czysto teoretycznym roztrząsaniem, godzące wiedzę z cnotą, ponieważ intencjonalność.
Definicja INTERAKCJONIZM:
Co to jest pogląd, wg którego zjawiska psychiczne i fizyczne wzajemnie na siebie oddziaływują, na przykład dla Kartezjusza to wpływ dzieje się przez gruczoł w mózgu zwany szyszynką intencjonalność.
Definicja IMMATERIALIZM:
Co to jest zakładający nierealność materii, z której zbudowany jest świat, gdyż byt sam w sobie jest niematerialny, ma naturę doskonałą; zdaniem Grzegorza Nysseńczyka dowodem na powyższą tezę to jest, iż intencjonalność.

Czym jest Intencjonalność znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: