INTROJEKCJA co to jest
Definicja INTROJEKCJA. Co znaczy psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel.

Co to jest Introjekcja

Definicja INTROJEKCJA: rzutowanie do wewnątrz; nazwa procesu psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel empiriokrytycyzmu, stwierdzając istnienie w naszym umyśle obrazów elementów uprzednio widzianych i uaktywniających się, gdy ten element widzimy ponownie

Definicja IMPERATYW HIPOTETYCZNY:
Co to jest wg Kanta warunkowy nakaz skłaniający człowieka do zrobienia czegoś albo zachowania się w określony sposób, jeżeli tego chce introjekcja.
Definicja INTUICJONIZM:
Co to jest filozoficznej Bergsona, oparta na intuicji; nazwa prądu w matematyce, który pojawił się najpierw XX w. za sprawą Brouwera, a którego kluczowym zadaniem było rozgraniczenie pomiędzy obiektem introjekcja.
Definicja INSTRUMENTALIZM:
Co to jest wymyślona poprzez Johna Deweya najpierw XX w., zawierająca stwierdzenia, iż wyobrażenia są dla człowieka narzędziem działania, a nie poznania bytu, iż prawie wszystkie wyobrażenia są słuszne, tzn introjekcja.

Czym jest Introjekcja znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: