INTROJEKCJA co to jest
Definicja INTROJEKCJA. Co znaczy psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel.

Co to jest Introjekcja

Definicja INTROJEKCJA: rzutowanie do wewnątrz; nazwa procesu psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel empiriokrytycyzmu, stwierdzając istnienie w naszym umyśle obrazów elementów uprzednio widzianych i uaktywniających się, gdy ten element widzimy ponownie

Definicja ISTNIENIE:
Co to jest Akwinu to bycie rzeczy, które wynika nie z jej istoty; dla egzystencjalistów znaczy egzystowanie wespół z innymi ludźmi, będąc trwaniem krótkim, przypadkowym, otoczonym nicością, skierowanym ku introjekcja.
Definicja ILUMINIZM:
Co to jest z łaciny iluminacja - świecenie) - pogląd św. Augustyna zakładający poznanie prawd wiecznych dzięki pomocy Boga, który oświetla drogę ku nim człowiekowi będącemu w stanie łaski introjekcja.
Definicja IMMANENTNY:
Co to jest wewnętrzny, odnoszący się do czegoś, co jest w środku; przeciwieństwem jest transcendentny; inna nazwa idealizmu subiektywnego introjekcja.

Czym jest Introjekcja znaczenie w Słownik filozofia I .

  • Dodano:
  • Autor: