INTUICJA co to jest
Definicja INTUICJA. Co znaczy poznanie bezpośrednie czegoś; jedno z podstawowych pojęć teorii.

Co to jest Intuicja

Definicja INTUICJA: dosłownie: ogląd albo oglądanie; poznanie bezpośrednie czegoś; jedno z podstawowych pojęć teorii poznania; wg Platona to bezpośrednie poznanie, zetknięcie się myśli z obiektem; dla Plotyna umiejętność umysłu do ekstazy, zachwytu, narzędzie pozwalające zbliżyć się do Absolutu, Boga, wymagające ćwiczeń duchowych, oczyszczenia moralnego, a nie studiów, wiedzy, edukacji; późniejsi filozofowie rozumieli ją jako stan ekstazy towarzyszący człowiekowi, gdy jego umysł styka się z Bogiem; dla Kartezjusza to postać intelektu pozwalająca poznać jedynie to, co proste i oczywiste; dla Bergsona to najważniejsze definicja w jego filozofii, rozumiane jako fundamentalne narzędzie poznawcze człowieka, będące "lustrem" intelektu, "uświadomionym instynktem", pozwalające poznać rzeczy, nawet skomplikowane, będące w procesie zmian, w sposób bezpośredni i całościowy, bo jest produktem natury i dlatego może przenikać do jej wnętrza, pozwala dotrzeć do jaźni głębokiej; w fenomenologii Husserla pierwsze, fundamentalne narzędzie poznawcze, umożliwiające poznanie czegokolwiek w sposób bezpośredni, bez korzystania z sposoby indukcyjnej; rozróżnia się intuicję racjonalną, która pozwala zrozumieć definicje najlepsze, na przykład jakieś twierdzenia naukowe, i irracjonalną, ujmującą samą istotę przedmiotu (dla Husserla: fenomenu) konkretnie, na przykład konkretne drzewo; jeszcze odmiennie rozumiał intuicję Croce, dla którego była to ekspresyjna umiejętność odbierania wyobrażeń i odtwarzania zewnętrznej rzeczywistości i dająca słowo wewnętrznym przeżyciom człowieka, pozwalająca mu odróżniać fikcję od prawdy, znajdująca swój słowo w sztuce (jej wytworami zajmuje się estetyka), stanowiąca start i podstawę życia umysłowego

Czym jest Intuicja znaczenie w Słownik filozofia I .