IRRELEWANTNOŚĆ co to jest
Definicja IRRELEWANTNOŚĆ. Co znaczy polegająca na dowodzeniu innej tezy niż pierwotnie założono.

Co to jest Irrelewantność

Definicja IRRELEWANTNOŚĆ: właściwość błędnego rozumowania, polegająca na dowodzeniu innej tezy niż pierwotnie założono; brak związku pomiędzy poszczególnymi elementami rozumowania; przytaczanie nieistotnych argumentów dla danego toku rozumowania

Czym jest Irrelewantność znaczenie w Słownik filozofia I .