KATEGORIA/KATEGORIE co to jest
Definicja KATEGORIA/KATEGORIE. Co znaczy to różne aspekty bytu, których jest dziesięć: substancja.

Co to jest Kategorie Kategoria

Definicja KATEGORIA/KATEGORIE: (gr. orzekanie) - zdaniem Arystotelesa to różne aspekty bytu, których jest dziesięć: substancja, jakość, liczba, stosunek, czas, miejsce, stan, położenie, działanie i doznawanie; wg Kanta to "formy rozsądku", ujmujące różne strony istnienia przedmiotu, których jest dwanaście: jedność, mnogość, wszystkość, realność, zaprzeczenie, ograniczenie, tolerancja, powód, wspólnota, sposobność, konieczność, istnienie

Definicja KONSEKWENCJALIZM:
Co to jest osądzająca gesty wg skutków (konsekwencji) poprzez nie wywołanych ( cel uświęca środki ), usprawiedliwiająca zło, jeśli zostało wyrządzone z pobudek wyższych; dzieląca zło na większe i mniejsze kategoria/kategorie co to jest.
Definicja KANTYZM:
Co to jest filozoficznej Kanta, zwana krytycyzmem albo transcendentalizmem, której istotę stanowi kilka rewolucyjnych w swym znaczeniu twierdzeń: 1. podmiot jest warunkiem istnienia przedmiotu i odwrotnie; 2 kategoria/kategorie definicja.
Definicja KABAŁA:
Co to jest interpretowania Biblii, będący przedłużeniem ustnych przekazów prawa Mojżeszowego, gdzie zakłada się, iż język biblijny jest w całości i w szczegółach językiem magicznym, symbolicznym i dlatego kategoria/kategorie co znaczy.

Czym jest Kategorie Kategoria znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: