KATEGORIA/KATEGORIE co to jest
Definicja KATEGORIA/KATEGORIE. Co znaczy to różne aspekty bytu, których jest dziesięć: substancja.

Co to jest Kategorie Kategoria

Definicja KATEGORIA/KATEGORIE: (gr. orzekanie) - zdaniem Arystotelesa to różne aspekty bytu, których jest dziesięć: substancja, jakość, liczba, stosunek, czas, miejsce, stan, położenie, działanie i doznawanie; wg Kanta to "formy rozsądku", ujmujące różne strony istnienia przedmiotu, których jest dwanaście: jedność, mnogość, wszystkość, realność, zaprzeczenie, ograniczenie, tolerancja, powód, wspólnota, sposobność, konieczność, istnienie

Definicja KWIETYZM:
Co to jest mistyków rozpowszechniona szczególnie w XVIII w., propagująca miłość do Boga, poddanie się jego woli i dążenie do wytworzenia w sobie uczuciowości religijnej przy jednoczesnej obojętności wobec kategoria/kategorie.
Definicja KONTYNGENTYZM:
Co to jest dziewiętnastowieczny pogląd filozoficzny Émile´a Boutroux odnoszący się do praw w nauce, zawierający myśl, iż prawa naukowe z różnych dziedzin nie wynikają z siebie, nie wiążą się ze sobą, nie ma kategoria/kategorie.
Definicja KOSMOS:
Co to jest ład; nazwa nadana poprzez pitagorejczyków wszechświatu z racji na jego harmonijną budowę kategoria/kategorie.

Czym jest Kategorie Kategoria znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: