KONCEPTUALIZM co to jest
Definicja KONCEPTUALIZM. Co znaczy kojarzony niesłusznie z Abelardem, zakładający istnienie.

Co to jest Konceptualizm

Definicja KONCEPTUALIZM: średniowieczny pogląd filozoficzny kojarzony niesłusznie z Abelardem, zakładający istnienie uniwersaliów, pojęć istniejących nie w słowach, ale w umyśle, jako pewien stan psychiczny; do konceptualistów zalicza się między innymi Auriola, Ockhama, scholastyków ( scholastyka); rozstrzygali oni naturę uniwersaliów, wskazując na ich subiektywny, obiektywny albo intencjonalny sposób istnienia; logicy z XIV w. n.e. wprowadzili definicja "terminu", wskazując na symbol językowy i jego znaczenie jako ich kluczowy element zainteresowania i nazywając taką logikę terministyczną

Definicja KATOLICYZM:
Co to jest chrześcijańskich, której doktryna oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców Kościoła, dokumentach soborowych i encyklikach papieskich; dominuje w niej autorytet Kościoła i papieża; święci się w konceptualizm.
Definicja KOROBORACJA:
Co to jest poprzez Poppera, oznaczająca wzmocnienie danej teorii naukowej przez wzmocnienie jej wartości nie drogą jej weryfikacji, ale falsyfikacji; innymi słowy: dana teoria naukowa jest tym wartościowsza konceptualizm.
Definicja KOJARZENIE IDEI:
Co to jest zasada asocjacji; prawidłowość odkryta poprzez Locke´a, polegająca na tym, iż umysł ludzki potrafi kojarzyć ze sobą pewne fakty w zależności od przypadku i okoliczności; Locke podawał przykład z konceptualizm.

Czym jest Konceptualizm znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: