KONFORMIZM co to jest
Definicja KONFORMIZM. Co znaczy stanowiska zawarte w teorii stanu, teorii względu i teorii zbioru.

Co to jest Konformizm

Definicja KONFORMIZM: średniowieczna teoria próbująca godzić stanowiska zawarte w teorii stanu, teorii względu i teorii zbioru, reprezentowana między innymi poprzez Gilberta de la Porrée; wedle nią istniejące elementy z racji na posiadane cechy wspólne, na przykład wspólną formę, mogą tworzyć zbiory, którym nadaje się nazwy ogólne, nie mające jednak odniesienia w konkretnym, jednostkowym przedmiocie

Definicja KATOLICYZM:
Co to jest chrześcijańskich, której doktryna oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców Kościoła, dokumentach soborowych i encyklikach papieskich; dominuje w niej autorytet Kościoła i papieża; święci się w konformizm.
Definicja KONSTRUKCJA LOGICZNA:
Co to jest termin wprowadzony poprzez Russella do analizy logicznej wypowiedzi, pozwalający interpretować wypowiedzi nie zawsze w zgodzie z intencjami nadawcy, lecz w zgodzie z zasadami logiki konformizm.
Definicja KOMUNITARYZM:
Co to jest doktryna polityczna i prawna, zakładająca wyższość wspólnoty nad jednostką konformizm.

Czym jest Konformizm znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: