KONWENCJONALIZM co to jest
Definicja KONWENCJONALIZM. Co znaczy pojawiło się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Poincarégo.

Co to jest Konwencjonalizm

Definicja KONWENCJONALIZM: umowność; stanowisko naukowe, które pojawiło się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Poincarégo, podkreślające umowny charakter reguł i zasad naukowych, ich konwencjonalność i hipotetyczność; pogląd Ajdukiewicza zakładający istnienie w pojęciach językowych umowności, mającej wpływ na pkt. widzenia, z którego poddaje się badaniu element, a nie mającej wpływu na sam element. Innymi słowy, zmieniając aparaturę pojęciową, rozpatrującą na przykład świat, zmieniamy zestaw sądów o tym świecie, nie zmieniamy z kolei samego świata

Definicja KONSEKWENCJALIZM:
Co to jest osądzająca gesty wg skutków (konsekwencji) poprzez nie wywołanych ( cel uświęca środki ), usprawiedliwiająca zło, jeśli zostało wyrządzone z pobudek wyższych; dzieląca zło na większe i mniejsze konwencjonalizm.
Definicja KLASA:
Co to jest gromada, ekipa ludzi podobnych pod pewnymi względami; w marksizmie ekipa ludzi mający ten sam relacja do środków produkcji konwencjonalizm.
Definicja KONCEPTUALIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny kojarzony niesłusznie z Abelardem, zakładający istnienie uniwersaliów, pojęć istniejących nie w słowach, ale w umyśle, jako pewien stan psychiczny; do konceptualistów zalicza się konwencjonalizm.

Czym jest Konwencjonalizm znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: