METTRIE JULIEN OFFRAY co to jest
Definicja LA METTRIE JULIEN OFFRAY DE. Co znaczy francuski, twórca oryginalnej koncepcji.

Co to jest LA METTRIE JULIEN OFFRAY DE

Definicja LA METTRIE JULIEN OFFRAY DE: (1709-1751) - doktor i filozof francuski, twórca oryginalnej koncepcji radykalnego materializmu. W swym kluczowym dziele pt. Człowiek maszyna przedstawił sporo przykładów zależności zjawisk psychicznych od mechanizmów fizjologicznych, opowiadając się - wbrew powszechnemu mniemaniu - za materialnością duszy. Odstąpił przy tym od kartezjańskiego utożsamienia duszy z myśleniem, wracając do starożytnej, biologicznej koncepcji, w myśl której funkcją duszy jest poruszanie i ożywianie ciała. Gdyż jednak w świecie materii możliwe są tylko oddziaływania mechaniczne, to człowiek, istota wyłącznie materialna, jest tylko maszyną (podobnie jak zwierzęta u Kartezjusza). Etyczną konsekwencją takiego materializmu był bezkompromisowy hedonizm. Poglądy La Mettrie´ego znalazły uznanie w środowisku encyklopedystów, a w pierwszej kolejności u Holbacha

Czym jest LA METTRIE JULIEN OFFRAY DE znaczenie w Słownik filozofia L .