LEVINAS EMMANUEL co to jest
Definicja LEVINAS EMMANUEL. Co znaczy personalista, wierny fenomenologii Husserla i Heideggera i.

Co to jest Emmanuel Levinas

Definicja LEVINAS EMMANUEL: (1906-1995) - francuski filozof personalista, wierny fenomenologii Husserla i Heideggera i wykorzystujący fenomenologiczną technikę opisu zjawisk, by dotrzeć do tego, co "inne" w twarzy drugiego człowieka, co "nieskończone", nie do ogarnięcia, nie do opanowania. Ta "inność" to nieredukowalna absolutna zewnętrzność drugiej osoby. Tak przedstawiona stosunek pomiędzy jednym człowiekiem a drugim to zdaniem Levinasa źródłowa stosunek pomiędzy bytami ludzkimi, rodząca odpowiedzialność jednego za drugiego i nakazująca traktować go jako osobę, personę. Do ważniejszych prac zalicza się: Trudna wolność. Eseje o judaizmie, Etyka i Nieskończony, O Bogu, który nawiedza myśl

Czym jest Emmanuel Levinas znaczenie w Słownik filozofia L .