LOCKE JOHN co to jest
Definicja LOCKE JOHN. Co znaczy angielski uważany powszechnie za ojca empiryzmu, rzecznik.

Co to jest John Locke

Definicja LOCKE JOHN: (1632-1704) - polityk i filozof angielski uważany powszechnie za ojca empiryzmu, rzecznik liberalizmu, do którego rozpowszechnienia w XVIII w. znacząco się przyczynił. Empiryzm Locke´a był natury genetycznej - wyrastał z przekonania, iż cała wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia, umysł to tabula rasa (czysta tablica), którą tylko doświadczenie jest w stanie zapisać. Zwłaszcza zaprzeczał istnieniu idei wrodzonych. Ciężar filozofii przesunął z metafizyki (jej zagadek rozum ludzki - zdaniem Locke´a - nie jest w stanie rozwiązać), na sprawy epistemologiczne. Nie był jednak sensualistą, w okolicy postrzeżeń zmysłowych (doświadczenie zewnętrzne) uznawał również introspekcję, (doświadczenie wewnętrzne, które sam określał mianem refleksji) za uprawnione źródło poznania. Twierdził ponadto, iż bezpośrednio dostępne naszemu umysłowi są nie same rzeczy, tylko idee (tak nazywał wszystko, co znajduje się w umyśle, czyli postrzeżenia i refleksje i powstałe na ich podstawie uogólnienia, definicje abstrakcyjne i wszelkiego rodzaju fantazje). Idee tylko pośrednio odnoszą się do rzeczy; zwłaszcza jedne odnoszą się do ich obiektywnych własności pierwotnych, takich jak rozciągłość, kształt i ruch, a inne do ich własności wtórnych, subiektywnych, jak barwy, zapachy, dźwięki, i tym podobne Poddał krytyce definicja substancji, tak chętnie stosowane poprzez filozofów, w szczególności po Kartezjuszu. Locke nie wyciągnął jednak ze swego empiryzmu wszystkich konsekwencji. Podobnie jak współcześni mu racjonaliści, uważał, iż kluczowym celem poznania jest badanie stosunków koniecznych, ubolewał przy tym nad niedoskonałością sądów empirycznych. W etyce był prekursorem utylitaryzmu, a w teorii państwa zwolennikiem idei demokratycznych i liberalnych. Empirystyczna filozofia Locke´a zdobyła popularność w szczególności w Anglii, jego bezpośredni następcy to: Berkeley i Hume. Kluczowe dzieła to: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Dwa traktaty o rządzie, List o tolerancji

Czym jest John Locke znaczenie w Słownik filozofia L .