LUKÁCS GYÖRGY SZEGREDI co to jest
Definicja LUKÁCS GYÖRGY SZEGREDI. Co znaczy polityk, wychowany między innymi na poglądach Diltheya.

Co to jest Szegredi György Lukács

Definicja LUKÁCS GYÖRGY SZEGREDI: (1885-1971) - węgierski filozof, polityk, wychowany między innymi na poglądach Diltheya i Simmela, Marksa i Engelsa, Hegla i Husserla. Był zwolennikiem tezy, iż tylko na płaszczyźnie bycia (istnienia) możliwe jest roztrząsanie stosunku podmiot - element, myśli i działania, człowieka i świata, iż człowieka należy traktować jako integralną część jego otoczenia, podobnie jak wszelkiego rodzaju zjawiska należy rozpatrywać z punktu widzenia całości. Wówczas możliwe jest mówienie o integracji podmiotu i przedmiotu w wymiarze historycznym, jak także zniesienie podziału na teorię i praktykę, bo liczy się to, co praktyczne i socjalne. Ważniejsze prace: Historia i świadomość klasowa, Młody Hegel, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego

Definicja LOGIKA DEDUKCYJNA:
Co to jest zdaniem Arystotelesa i stoików sposób rozumowania polegająca na wnioskowaniu, na przykład jeśli A, to B lukács györgy szegredi.
Definicja LIBERTYNIZM:
Co to jest ruch umysłowy skierowany we Francji w pierwszej kolejności przeciw Kościołowi i obyczajom chrześcijańskim, odznaczający się wolnomyślnością, hedonizmem, kpieniem z autorytetów, nawiązujący do lukács györgy szegredi.
Definicja ÉLAN VITAL:
Co to jest wg Bergsona pęd życiowy, wewnętrzna siła twórcza, tkwiąca w przyrodzie, uruchamiająca w niej wszelaki mechanizm twórczy, będąca nieodłącznym składnikiem bytu lukács györgy szegredi.

Czym jest Szegredi György Lukács znaczenie w Słownik filozofia L .

  • Dodano:
  • Autor: