MACH ERNST co to jest
Definicja MACH ERNST. Co znaczy austriacki; niezależnie od Avenariusa stworzył doktrynę.

Co to jest Ernst Mach

Definicja MACH ERNST: (1838-1916) - fizyk i filozof austriacki; niezależnie od Avenariusa stworzył doktrynę filozoficzną zwaną empiriokrytycyzmem, będącą w pierwszym rzędzie programem oczyszczenia edukacji (w szczególności przyrodoznawstwa) z metafizyki. Za metafizyczne uważał wszystko, co nie pochodziło z doświadczenia, podobnie jak przed laty Hume za nieempiryczne uznał tak konstytutywne dla wszelkiej edukacji definicje jak: powód, siła, materia czy atom. Paradoksalnym wynikiem tej krytyki był wniosek, iż naukowiec powszechnie posługujący się tymi "metafizycznymi konstrukcjami" bardziej oddala się od "czystego doświadczenia" niż przeciętny obserwator. Tak filozofia pozytywizmu, która wyrosła przecież z zachwytu nad osiągnięciami nauk szczegółowych, niespodziewanie odeszła od ich osiągnięć. Edukacja, zdaniem Macha, powinna ograniczyć się do opisu faktów. Po eliminacji wszystkich nieempirycznych dodatków faktem są tylko "zespoły wrażeń" (albo w terminologii Macha "przedmiotów") tzn. barwy, dźwięki, kształty i interwały tymczasowe, nie mniej jednak otwarta pozostała sprawa statusu ontologicznego owych ""przedmiotów, czy należy je traktować realistycznie jako istniejące niezależnie od poznania, czy także idealistycznie jako subiektywne wrażenia

Definicja MODALNOŚĆ:
Co to jest rodzaj, sposób istnienia czegoś; zdaniem Kanta to cecha sądu uzależniona od jego rodzaju; sądy mogą wyrażać rzeczywistość, problematykę albo konieczność mach ernst.
Definicja MARKSIZM:
Co to jest filozoficzno-ekonomiczno-polityczna Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia mach ernst.
Definicja MAGIA:
Co to jest praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, zdolność panowania nad siłami natury dzięki zaklęć, magicznych gestów, i tym podobne; Comte uważał magię za pierwotny sposób mach ernst.

Czym jest Ernst Mach znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: